Jak ustalamy wynagrodzenie za naszą pracę ?

Wynagrodzenie Kancelarii zawsze ustalane jest indywidualnie z Klientem po analizie stanu faktycznego i dokumentacji sprawy. O pełnych kosztach pomocy prawnej Klient informowany podczas pierwszego spotkania w Kancelarii. Ustalone wynagrodzenie nie ulega zmianie.

Koszt porady prawnej lub sporządzenia pisma zależy od zawiłości sprawy, oczekiwanego terminu realizacji zlecenia, oraz przewidywanego nakładu pracy.

Wysokość wynagrodzenia w sprawach sądowych jest ustalana w umowie z klientem z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015, poz. 1804).

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Koszty prawnika nie obejmują wydatków niezależnych od Kancelarii, a ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy, tj. opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych lub kosztów dojazdu poza Wrocław.

Cookie Consent with Real Cookie Banner