SPORZĄDZIMY KAŻDĄ UMOWĘ WEDŁUG POTRZEB KLIENTA

K ancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu umów oraz pomocy w realizacji praw i obowiązków umownych. Usługę prawną zawsze wykonuje osobiście radca prawny posiadający aktywny wpis na listę radców prawnych. Tworzeniem i wykonywaniem umów zajmujemy się zawodowo od ponad 15 lat.

Posiadamy wiedzę, dzięki której zapisy naszych umów są zgodne z prawem oraz rozsądnie opisują ustalenia Twoje i Twojego kontrahenta. Doświadczenie sprawia, że przygotowane przez nas dokumenty przewidują scenariusze, które mogą nastąpić na różnych etapach realizacji umowy.

Co możemy przygotować:

 • umowy sprzedaży, zamiany,
 • umowy najmu, podnajmu,
 • umowy na wykonanie określonego dzieła, prac lub zadań,
 • umowy dożywocia,
 • umowy darowizny,
 • umowy sprzedaży (np. nieruchomości, ruchomości, np. pojazdów, przedsiębiorstw),
 • umowy pożyczki (bez lub z zabezpieczeniem, np. przewłaszczenie nieruchomości, hipoteka, weksel),
 • umowy kredytu lub leasingu,
 • umowy o pracę, zlecenia, kontrakty menadżerskie, porozumienia w sprawie wynagrodzeń lub odpraw,
 • wszelkie inne umowy według Państwa potrzeb,
 • wszelkie porozumienia lub ugody związane z już podpisanymi umowami lub nowymi ustaleniami Stron.
 • Pomagamy również w negocjowaniu zapisów umów, czy porozumień w Państwa imieniu.

  Czas przygotowania umowy lub innego dokumentu zależy od ilości zapisów koniecznych do ustalenia. Zwykle na utworzenie umowy potrzebujemy 1-3 dni roboczych.

  WYKONYWANIE UMÓW - NEGOCJACJE I SPORY SĄDOWE

  K ancelaria posiada również wieloletnią praktykę w realizacji podpisanych umów oraz ich modyfikowaniu z powodu zmieniających się warunków. Na bazie doświadczeń naszych i dotychczasowych Klientów wiemy jakie problemy pojawiają się w trakcie wykonywania umów.

  W jaki sposób pomagamy, gdy umowa została podpisana:

 • egzekwujemy obowiązki umowne w formie negocjacji lub na drodze sądowej,
 • wypowiadamy i rozwiązujemy umowy,
 • żądamy potwierdzenia przez Sąd nieważności umowy sprzecznej z prawem lub zasadami współżycia społecznego (art. 58 k.c.),
 • żądamy przed Sądem uznania umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.),
 • żądamy bezskuteczności umowy w przypadku pokrzywdzenia wierzyciela (skargi paulińskie – art. 527 k.c. i następne).
 • Jak do nas trafić?