podział majątku rozwód

Kiedy i w jaki sposób przeprowadzić podział majątku wspólnego małżonków ?

Podział wspólnego majątku małżonków można dokonać zarówno przed rozwodem, w trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu. Warunkiem dokonania podziału majątku małżonków jest jednak wcześniejsze ustanie wspólności majątkowej. W przypadku podziału majątku po rozwodzie warunek ten jest spełniony, bowiem wydanie wyroku rozwodowego skutkuje ustaniem wspólności majątkowej. W takiej sytuacji masz dwie drogi w kierunku podziału majątku – …

Kiedy i w jaki sposób przeprowadzić podział majątku wspólnego małżonków ? Read More »

Majątek wspólny małżonków, czyli co?

Zawarcie związku małżeńskiego z zasady powoduje powstanie między małżonkami więzi finansowej – tzw. ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Ustawowa wspólność majątkowa obejmuje wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabyli w czasie trwania wspólności – zarówno nabyte razem, jak i przez jednego z małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności …

Majątek wspólny małżonków, czyli co? Read More »

Cookie Consent with Real Cookie Banner