Majątek wspólny małżonków, czyli co?

Zawarcie związku małżeńskiego z zasady powoduje powstanie między małżonkami więzi finansowej – tzw. ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Ustawowa wspólność majątkowa obejmuje wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabyli w czasie trwania wspólności – zarówno nabyte razem, jak i przez jednego z małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności …

Majątek wspólny małżonków, czyli co? Read More »