Radca Prawny – kim jest i jak może mi pomóc?

Radca prawny to prawnik, który:

 • po ukończeniu studiów prawniczych odbył dodatkowe 3,5 – letnie szkolenie aplikanckie zakończone 4 – dniowym egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Ministra Sprawiedliwości,
 • został wpisany na listę radców prawnych przy jednej z izb radców prawnych,
 • wykonuje zawód zaufania publicznego na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 • zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki zawodowej wyrażonych m.in. w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego,
 • zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej,
 • odpowiada dyscyplinarnie za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu, bądź za naruszenie obowiązków zawodowych,
 • ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Od 01 lipca 2015r. radca prawny ma takie same uprawnienia jak adwokat.

Radca prawny może:

 • reprezentować mnie przed każdym sądem cywilnym, w tym przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym,
 • reprezentować mnie przed każdym organem lub sądem administracyjnym,
 • reprezentować mnie przed każdym sądem karnym lub prokuratorem, również jako obrońca,
 • być  doradcą w każdej sprawie wymagającej wiedzy i doświadczenia prawniczego,
 • przygotować za mnie każde pismo, w tym pozew, sprzeciw, zarzuty, apelacje, wniosek, czy odwołanie,
 • przygotować dla mnie każdą umowę lub pismo związane z umową, np. wypowiedzenie umowy, wezwanie.

W czasie rozpraw sądowych radca prawny ma obowiązek używać jako stroju urzędowego togi koloru czarnego z niebieskim żabotem.

Radcowie prawni, jako grupa zawodowa zrzeszeni są w ramach okręgowych izb radców prawnych – w przypadku naszej Kancelarii właściwa jest Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu.

Cookie Consent with Real Cookie Banner