Kiedy i w jaki sposób przeprowadzić podział majątku wspólnego małżonków ?

Podział wspólnego majątku małżonków można dokonać zarówno przed rozwodem, w trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu. Warunkiem dokonania podziału majątku małżonków jest jednak wcześniejsze ustanie wspólności majątkowej.

W przypadku podziału majątku po rozwodzie warunek ten jest spełniony, bowiem wydanie wyroku rozwodowego skutkuje ustaniem wspólności majątkowej. W takiej sytuacji masz dwie drogi w kierunku podziału majątku – sądowa i polubowna (najczęściej ugoda u notariusza).

W przypadku chęci lub potrzeby podziału majątku przed lub w trakcie rozwodu konieczne jest wystąpienie jednej z poniższych sytuacji, które skutkują ustaniem wspólności majątkowej:

  • małżonkowie zawrą wcześniej umowę o rozdzielność majątkową,
  • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej – z ważnych powodów, na wniosek małżonka,
  • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione,
  • w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,
  • sąd orzeknie separację pomiędzy małżonkami.

Podział majątku w trakcie rozwodu jest możliwy pod warunkiem, że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Drogi do podziału majątku wspólnego małżonków są dwie:

Podział sądowy, tj. po wcześniejszym rozwodzie lub ustaniu wspólności majątkowej z innych powodów (sytuacje opisane wyżej) kierujemy do właściwego Sądu pozwu o podział majątku. Pozew o podział majątku powinien zawierać elementy konieczne określone przez prawo i dodatkowe – zależnie od Twojej sytuacji. W pozwie należy dokładnie określić co składa się na majątek wspólny oraz jaki proponujesz podział. Pozew wymaga opłacenia opłatą sądową.

Podział umowny, tj. po wcześniejszym rozwodzie lub ustaniu wspólności majątkowej z innych powodów (sytuacje opisane wyżej), małżonkowie mogą podpisać notarialną umowę o podział majątku, w której należy wskazać wszystkie składniki majątku oraz ustalony sposób podziału. Ten sposób podziału wymaga zgody obu Stron. Notarialna umowa o podział majątku wymaga opłacenia należności, którą każdorazowo wskazuje Państwu notariusz.

NASZA KANCELARIA MIEŚCI SIĘ WE WROCŁAWIU. PROWADZIMY SPRAWY Z WROCŁAWIA, TRZEBNICY, OLEŚNICY, OPOLA, ŚRODY ŚLĄSKIEJ, OŁAWY, BRZEGU, A TAKŻE CAŁEJ POLSKI.

Radcowie prawni z naszej Kancelarii wpisani na listę radców prawnych przy OIRP we Wrocławiu. Zapewniamy profesjonalne wsparcie podczas całego procesu związanego z podziałem majątku wspólnego małżonków.

Wskazujemy naszym klientom najkorzystniejsze sposoby podziału majątku i przygotujemy wszystkie konieczne dokumenty. Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do sprawy każdego klienta.

W przypadku podziału umownego:

  • uczestniczymy lub organizujemy i prowadzimy negocjacje finansowe z małżonkiem,
  • wspieramy notariusza w sformowaniu treści umowy podziałowej, która należycie zabezpieczenia interesy naszego klienta,
  • wyjaśnimy konsekwencje prawne każdego dokumentu,
  • uczestniczymy w spotkaniach z notariuszem, w tym podczas podpisywania aktu notarialnego.

W przypadku, gdy negocjacje lub zgodna umowa o podział majątku są niemożliwe, reprezentujemy klientów przed sądem cywilnym lub karnym, komornikiem lub prokuratorem oraz Sądem Najwyższym.

Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z nami.

Cookie Consent with Real Cookie Banner