NOWA REGULACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO)

 

 

Jestem zainteresowany:

Poradą prawnąOpinią prawnąDokumentem (np. umową, pismem procesowym)

Załącz plik lub pliki z treścią pytania oraz ewentualnie dodaj załączniki
(tylko pliki o rozszerzeniach .pdf .doc .txt .docx .odt .jpg, każdy o rozmiarze maksymalnie 5mb)

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem korzystania ze strony interlegis.pl i nie wnoszę uwag, które mogłem przekazać InterLegis Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Pawlak („Kancelaria") za pośrednictwem adresu e-mail kancelaria@interlegis.pl*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię w celu świadczenia pomocy prawnej, zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie zawodu radcy prawnego. Oświadczam, że wiadomy jest mi cel, dla którego dane zostają zgromadzone przez Kancelarię oraz, że swoje dane podaję dobrowolnie. Jestem świadom/y/a przysługującego mi prawa dostępi do treści moich danych oraz ich poprawiania.*